KVALITETSKONTROLL


Molior Hus ska tillverka och montera och/eller bygga kundunika hus med för varje kund riktig och dokumenterad kvalitet. Husen ska levereras och monteras i rätt tid och med noll fel vid övertagandet.

Detta uppnår vi genom att;

vara lyhörda för våra kunders krav,
ständigt utbilda vår personal,
noggrant dokumentera produktionsprocessen både i fabriken och på byggplatsen,
ställa krav på kvalitetsstyrning hos våra leverantörer.

Molior Hus ska ständigt genomföra förbättringar vilka minskar produktens belastning på miljön och samtidigt ökar kretsloppstänkandet och återvinningsgraden. Vi ska ha en kontinuerlig dialog med myndigheter, kunder och leverantörer om miljömålen. Varje medarbetare ska fortlöpande hållas informerad om företagets miljömål.
 SITE BY BAYMIND                                                                                         info@molior.se          Tel +46 (0)340-645151          Fax +46 (0)340-645150

Hus